5 krokov pri kúpe družstevného bytu

Publikované: Utorok, 5 September, 2017 - 09:28, Martin Husárik, PhD.

Na prvý pohľad sa možno zdá, že družstevných bytov už nie je na trhu s nehnuteľnosťami až tak veľa, ale v menších mestách sa ich nájde ešte dostatok. Výhodou takéhoto bytu je relatívne nižšia cena oproti bežnej trhovej cene, nevýhodou je potreba vlastných financií.

Pri kúpe družstevného bytu je potrebné si uvedomiť, že nekupujete byt (samotnú nehnuteľnosť), ale prevádzate členské práva a povinnosti v bytovom družstve. Rozdiel je v tom, že sa nestanete automaticky majiteľmi bytu, ale uzavriete nájomnú zmluvu na užívanie bytového priestoru s konkrétnym bytovým družstvom. Teda vlastníkom bytu zostane aj naďalej bytové družstvo. Z tohto dôvodu býva často obtiažne získať hypotekárny úver, preto pri kúpe takéhoto bytu je nevyhnutné disponovať vlastnými prostriedkami.

Na začiatku pri prevode členských práv a povinností v bytovom družstve sa nestanete automaticky vlastníkmi bytu, to však neznamená, že takýto byt nemôžete nadobudnúť do osobného vlastníctva. Spôsob akým takýto byt môžete získať do osobného vlastníctva je vo všeobecnosti rovnaký, avšak niektoré kroky môžu závisieť od toho, do akej miery ich upravujú jednotlivé bytové družstvá vo svojich stanovách.

1. Vyžiadajte si stanovy bytového družstva

Dôkladne sa oboznámte so stanovami, pretože spôsob prevodu členských práv v bytovom družstve a prevodu bytu do osobného vlastníctva sa môže v jednotlivých bytových družstvách líšiť. Informujte sa aj osobne na bytovom družstve u príslušného referenta.

2. Zistite si nedoplatky

Jedna z podmienok pri prevode členských práv a povinností v bytovom družstve je, aby byt bol bez nedoplatkov. Zistite si opäť na príslušnom referáte bytového družstva, či predávajúci nemal alebo nemá nedoplatky, kvôli ktorým by bytové družstvo vašu žiadosť mohlo zamietnuť.

3. Preverte si aká je anuita bytu

Anuita je v podstate zostatková hodnota bytu. Zvyčajne sa táto suma pripočítava ku kúpnej cene, preto je potrebné počítať s tým, že cena, ktorá bude uvedená na dohode o prevode členských práv a povinností v bytovom družstve, nebude konečná. Bytové družstvá si takisto účtujú poplatok za prevod členských práv. Skôr než čokoľvek podpíšete, zistite si výšku týchto poplatkov, aby ste potom po podpise zmlúv nezostali zaskočení. Suma, za ktorú budete odkupovať byt do osobného vlastníctva od bytového družstva, sa bude rovnať anuite bytu. Dôležité upozornenie: Anuita sa znižuje každým mesiacom, preto niektoré bytové družstvá z administratívnych dôvodov umožňujú odkup do osobného vlastníctva len polročne alebo štvrťročne.

5 krokov pri kpe drustevnho bytu

 

4. Požiadajte o prevod členských práv a povinností v bytovom družstve

Až potom ako sa oboznámite so stanovami bytového družstva, zistíte si nedoplatky a anuitu bytu, požiadajte o prevod členských práv. Väčšina bytových družstiev má na tento úkon predpísané tlačivo. Bytové družstvo môže vyžadovať úradné overenie podpisov, urobíte tak u notára alebo príslušnej matrike. Prevod členských práv sa uskutočňuje dňom podania žiadosti do podateľne bytového družstva.

5. Požiadajte o odkup do osobného vlastníctva

Požiadať o odkup bytu do osobného vlastníctva môže len člen bytového družstva. Je preto nutné, aby ste si prešli všetky predchádzajúce kroky. Prevod bytu do osobného vlastníctva prebieha podobne ako prevod členských práv. Je potrebné oň písomne požiadať. Na základe žiadosti s vami bytové družstvo uzatvorí kúpnu zmluvu, kúpna cena bude totožná s anuitou. Proces odkupu pokračuje podaním návrhu na vklad a prevodom vlastníckych práv na katastrálnom odbore. Po splnení všetkých podmienok, katastrálny odbor vydá rozhodnutie a zapíše vás ako vlastníkov do katastra nehnuteľností.

Ak sa vám tento proces zdá zložitý, rád vám pomôžem a bezpečne vás ním prevediem. Aj keď sa jedná o zložitejší proces, kúpou družstevného bytu môžete ušetriť tisíce eur.

 

 

Potrebujete predať alebo kúpiť nehnuteľnosť, kontaktujte nás.

Viac článkov o realitách si môžete prečítať na našom realitnom blogu. Ak ste si prečítali článok až do konca a téma vás zaujala a túžite po kariére a lepšom finančnom ohodnotení – s RE/MAX to môžete dosiahnuť.

Podnikajte pre seba ale nie sami. Buďte úspešní, buďte RE/MAX.

Spoločnosť RE/MAX Vám v spolupráci s Finvia Group prináša exkluzívny produkt Hypotéka Plus, s množstvom výnimočných benefitov. Teraz je naozaj ten najlepší čas!

Martin Husárik, PhD.Majiteľ realitnej kancelárie RE/MAX Access Banská Bystrica

,,Pomôžte mi zmeniť etiku predaja nehnuteľností na Slovensku a pridajte sa do môjho tímu."